Hulton Archive/Getty Images

«Fallende eple førte til tyngdeloven»

Alle vet at Isaac Newton fikk et eple i hodet, og at det ga ham ideen til teorien om tyngdekraften. Men er ikke historien nesten for god til å være sann? Myteknuserne undersøker om fortellingen faller til jorden ved nærmere ettersyn.

Sommeren 1666 sitter den 23 år gamle Isaac Newton i hagen ved Woolsthorpe Manor i det østlige England. Newton skulle egentlig begynne på universitetet i Cambridge året før, men et pestutbrudd stengte universitetet og tvang ham til å reise hjem.

Den unge Newton er svært interessert i matematikk, og mens han sitter i sine egne tanker under et stort epletre, faller en av fruktene ned og treffer ham rett i hodet! Plutselig får den unge mannen en åpenbaring:

Hvorfor faller eplet alltid nedover og ikke til siden? Kjernen i jorden må dra på eplet, men betyr det at virkningen kan strekke seg så langt at jorden drar på månen?

Med ett var grunnsteinen til Newtons tyngdelov lagt.

Året etter at han hadde avsluttet utdanningen sin, ble Newton matematikkprofessor ved universitetet i Cambridge – en stilling han hadde i 33 år.

© University of Cambridge

Sånn lyder den tradisjonelle fortellingen om et av verdens største aha-øyeblikk. Historien har røtter tilbake til filosofen Voltaire. I 1727 skrev han:

«Sir Isaac Newton gikk i hagen og fikk ideen om tyngdekraften da han så et eple falle fra et tre.»

Ifølge Voltaire selv hadde han historien fra Newtons niese, men bør vi stole på filosofen her?

FOR OG IMOT: Eplet hadde stor betydning

 • Newton fortalte gjerne om eplet
  Historien om eplet stammer fra Newton selv. Han fortalte den ofte de siste årene han levde, noe vi kan se av notatene til vennen William Stukeley.

 • Studiepausen ble et vitenskapelig gjennombrudd
  Newton hadde vært en middelmådig student på universitetet, men den to år lange pausen hjemme på Woolsthorpe Manor ble en gyllen tid for ham vitenskapelig. Vi vet at det var her han begynte arbeidet med flere av sine største teorier, blant annet om tyngdekraften.

 • Epletreet finnes fortsatt
  Det har faktisk stått et epletre på Woolsthorpe Manor siden 1600-tallet.

 • Det er ingen beviser for at han fikk eplet i hodet
  At Newton skulle ha blitt truffet av eplet, fremgår ikke av noen av de opprinnelige kildene.

 • Newtons tyngdelov tok mange år
  Ifølge den tradisjonelle fortellingen finner Newton nærmest opp tyngdeloven på stedet da eplet faller. I virkeligheten gikk det 21 år før den ble ferdig formulert i verket Principia, som kom ut i 1687.

 • Historien dukker først opp mer enn 50 år etterpå
  Ifølge kildene begynte Newton først å fortelle historien om eplet på 1720-tallet, da han var mer enn åtti år gammel. Noen historikere mener at han enten overdrev eller diktet opp det hele.

KONKLUSJON: Historien stammer fra vitenskapsmannen selv

Fortellingen om at et fallende eple skulle ha ført til det kanskje største gjennombruddet i vitenskapens historie, høres nesten for god ut til å være sann. Men ifølge Isaac Newton selv så var det akkurat det som skjedde, og uten noen andre vitner er det så godt som umulig å motbevise.

Noen historikere mener likevel at fortellingen er pyntet på. Det var lett for den sterkt religiøse Newton å se forbindelsen mellom hans eget epletre og kunnskapens tre i Edens hage, som ga Adam og Eva viten da de spiste av det. Keith Moore, arkivleder ved det britiske vitenskapsakademiet Royal Society, sier det slik:

«Historien er trolig sann, men la oss bare si det sånn at han har gjort den bedre i gjenfortellingen.»

Det som er sikkert, er at Newton ikke fikk eplet i hodet. Den delen har kommet til senere, kanskje for at historien skulle bli morsommere.

MYTEKNUSERNES DOM: Vi tror på Isaac Newton.

Newtons epletre står fortsatt på Woolsthorpe Manor, som i dag eies av stiftelsen National Trust.

© Rolf Richardson/Imageselect
© HISTORIE

Hør også på MYTEKNUSERNE som podkast i din foretrukne app – her går vi løs på de største skrønene fra historien.