Shutterstock

Global oppvarming har vært kjent i 200 år

Menneskets påvirkning av klimaet har vært kjent siden 1800-tallet, da vitenskapen slo fast at vårt forbruk av fossilt brensel ville få omfattende globale konsekvenser.

Allerede i oldtiden var skarpe hjerner oppmerksomme på at mennesket kunne påvirke klimaet.

Den greske vitenskapsmannen Theofrast skrev f.eks. at drenering av sumper og rydding av skog kunne påvirke klimaet i bestemte områder.

De tidlige vitenskapsfolkene så kun på regionale forhold, men fokus skiftet til det globale da den franske fysikeren Joseph Fourier beskrev drivhuseffekten i 1824.

Ifølge Fourier ligger atmosfæren som en dyne rundt jorden og varmer opp kloden ved å slippe solstråler igjennom og holde på varmen fra jordens overflate.

Den franske fysikeren Joseph Fourier beskrev drivhuseffekten i 1824.

© Wikimedia Commons

At menneskelig aktivitet påvirker ­atmosfæren og jordens temperatur ble slått fast av svenske Svante Arrhenius i 1896.

Fysikeren satte opp en rekke modeller som viste at CO²-mengden i atmosfæren påvirker temperaturen.

­Ifølge Arrhenius ville brenning av kull øke mengden av CO² og dermed ­varme opp jorden. Moderne beregninger har siden bekreftet Arrhenius’ modeller.