Haiangrep: Hvilket haiangrep har kostet flest menneskeliv?

Når i historien har haier drept flest mennesker?

I tre dager forsynte haier seg av de 880 skipbrudne fra krysseren Indianapolis. Bare 321 var i live da hjelpen nådde frem.

Krigsskip forliste i hairikt farvann

Forliset til krysseren USS Indianapolis i 1945 regnes som den episoden der flest er blitt ofre for haier. Det amerikanske krigsskipet seilte i det vestlige Stillehavet da to torpedoer fra en japansk ubåt traff stavnen. Da skroget forsvant fra overflaten 12 minutter senere, lå rundt 880 overlevende av den 1196 mann store besetningen i vannet iført redningsvester. Bare et fåtall livbåter ble sjøsatt i tide.

Sjøfolkene utsatt for haiangrep

Tre dager senere oppdaget et amerikansk fly på patrulje tilfeldig de skipbrudne. Da var bare 321 fortsatt i live, og fire av dem døde etter at de ble plukket opp. De fleste dødsfallene skyldtes trolig en kombinasjon av kulde, tørst og saltforgiftning, men noen av sjøfolkene ble tatt av hai – sannsynligvis av arten hvitfinnehai. Enkelte kan ha fremskyndet sin egen død ved å sprelle, noe som ifølge marinens veiledinger skulle skremme bort haier.

Hadde senkingen skjedd bare fire dager tidligere, ville den fått stor betydning for krigen. For da hadde Indianapolis fremdeles uranen til Hiroshima-bomben i lasterommet.