Har paven anerkjent Galileis teorier?

Galilei kom på kant med den katolske kirke fordi han lanserte teorien om at jorden går i bane rundt solen.

Kirken ga først Galilei rett etter nesten 400 år: Solen er sentrum i solsystemet.

Galilei i husarrest

Den katolske kirken satte i 1633 astronomen Galileo Galilei i livsvarig husarrest. Samtidig ble det forbudt å trykke bøkene hans.

Årsaken til de strenge sanksjonene var stjernegranskerens teori om at jorden går i bane rundt solen. Kirken mente at det motsatte var tilfellet, og kalte alle som mente noe annet for kjettere.

Utover århundret kom stadig flere av Europas lærde til samme konklusjon som Galilei. I en forsiktig oppmykning tillot kirken igjen at bøkene hans ble trykt – unntatt "Dialog", som beskrev forholdet mellom solen og jorden. Med tiden lempet kirken på flere forbud, men først fra 1835 kunne boken trykkes i usensurert form uten å vekke kirkens vrede.

Pave Pius 12. var den første som anerkjente Galilei

Det gikk likevel lang tid før en pave sa noe positivt om Galilei. Det skjedde først 100 år senere, da Pius 12. kalte astronomen en av vitenskapens helter. Men den katolske kirkens far sa ikke noe spesifikt om Galileis teorier. Endelig i 1992 fastslo Johannes Paul 2. offisielt at kirken hadde tatt feil og dømt feil:

"Galileo forsto hvorfor bare solen kunne fungere som verdens sentrum".