Daniel Sancho /Wikipedia
Foucault pendul

Hva kunne Foucaults pendel?

Hvorfor er Foucaults pendel blitt så mye omtalt?

Da Jean-Bernard-Léon Foucault i 1851 hengte en pendel i en 67 meter lang snor opp i taket på Pantheon-
bygningen i Paris, kunne tilskuerne ved selvsyn konstatere at jorden beveger seg. Vitenskapsfolk hadde siden 1600-tallet antatt at jorden roterer rundt seg selv, men Foucault var den første som beviste det eksperimentelt. Hvis jorden ikke dreide rundt sin egen akse, ville pendelen bare svinge frem og tilbake i en helt rett bane. Men ettersom jorden dreier, vil pendelens bane hele tiden flytte seg lite grann, slik at pendelbanens ytterpunkt etter noen timer tegner en full sirkel.