Wellcome Images
Wilhelm Wundt

Hvem var den første psykologen?

Inntil 1800-tallet ble psykologi bare betraktet som en sidegren av filosofi og legevitenskap. Men så besluttet tyske Wilhelm Wundt å åpne historiens første psykologiske institutt.

Menneskesinnet har vært en kilde til fascinasjon og undring gjennom hele menneskehetens historie, men psykologi utviklet seg til en uavhengig vitenskap først på midten av 1800-tallet.

Inntil da ble studiet av psyken av mange betraktet som en sidegren av filosofien, mens andre så det som en del av legevitenskapen, som var spesielt opptatt av å belyse hjernen og nervesystemet.

Det var den tyske legen Wilhelm Wundt – i dag kjent som den moderne psykologiens far – som etablerte vår tids psykologi som et selvstendig forskningsfelt.

Wundt var ikke den første som studerte menneskets mentale liv. Han var imidlertid den første som kalte seg psykolog, og han etablerte et institutt hvor han utelukkende studerte psykologi og utførte eksperimenter etter anerkjente vitenskapelige metoder.

Wilhelm Wundt

Tyske Wilhelm Wundt etablerte studiet av den menneskelige psykologi som selvstendig vitenskap.

© Wellcome Images

Forskere flokket seg til Leipzig

Grunnleggelsen av Wundts institutt fant sted i 1879 ved universitetet i Leipzig, og dermed trådte psykologien ut av skyggen av de andre akademiske vitenskapene for første gang.

I laboratoriet sitt analyserte Wundt bl.a. de mentale strukturene som skaper bevisstheten. Metodene hans var basert på eksperimenter og empiri, og Wundt utviklet bl.a. metoden introspeksjon.

Metoden går ut på først å dele opp bevisste opplevelser i mindre deler, som deretter utforskes hver for seg. Målet er å bruke summen av disse elementene for å oppnå en enhetlig forståelse av bevisstheten.

Det psykologiske instituttet ble en så stor suksess at forskere fra hele verden valfartet til Leipzig for å bli innviet i Wundts nye vitenskap. Blant dem var Alfred Lehmann, som senere grunnla psykologi som vitenskap i Danmark.