Hvilken tidsregning brukte man før Kristi fødsel?

Hvordan ordnet de gamle romerne og grekerne tiden?

Atenerne ga årene navn etter den ledende embetsmannen.

Det var munken Dionysius Exiguus som i år 525 e.Kr. begynte å datere etter Kristi fødsel. Før det hadde man i den romerske verden brukt Romas mytiske grunnleggelse i år 753 f.Kr. som referansepunkt. Romerne brukte imidlertid også de ledende konsulenes regjeringsår som datering, for eksempel «i Probus Juniors konsulperiode».

Ideen kom fra det gamle Aten, der den såkalte ledende embetsmannen som besatt sin post et enkelt år, ga navn til året. De olympiske lekene, som ble avholdt første gang i 776 f.Kr. og deretter nesten uavbrutt hvert fjerde år de neste tusen årene, hjalp også grekerne til å merke av spesifikke år.