Sgerbic
Sauen Dolly

Hvilket dyr ble klonet først?

I 1997 ble den klonede sauen Dolly presentert for den samlede verdenspressen. Men Dolly var langt fra det første klonede dyret.

Den klonede sauen Dolly

Den 22. februar 1997 er journalister fra hele verden samlet i en stall litt utenfor Edinburgh. Foran dem står en intetanende sau, som – forteller en skotsk forskergruppe – er resultatet av den første kloningen av et pattedyr ved bruk av voksne kroppsceller.

Det betyr at sauen Dolly er skapt ved at man har injisert en melkekjertelcelle i et egg, som deretter er blitt satt inn i en surrogatmor.

Nyheten om den klonede sauen går kort etter verden rundt, men Dolly var langt fra det første klonede dyret.

Sauen Dolly

Etter sin død i 2003 ble Dolly stoppet ut og er nå utstilt på et skotsk museum.

© Sgerbic

Sjøanemone var det første klonede dyret

Den tittelen går til en ikke navngitt sjøanemone som ble klonet av den tyske biologen Hans Driesch i 1891. På den tiden foregikk imidlertid prosessen mer primitivt, ved at forskeren skar en befruktet eggcelle i to. Resultatet var to identiske befruktede egg, som utviklet seg til hvert sitt dyr.

Noen eksperter mener imidlertid at Drieschs metode ikke kan beskrives som egentlig kloning.

De mener æren i stedet burde tilskrives britiske John B. Gurdon, som i 1962 lyktes i å befrukte et egg ved å sette inn en ung celle fra et rumpetroll som utviklet seg til en frosk.

Metoden var så effektiv at andre forskere senere klonet først fisk og senere mus og større pattedyr.

Kloning har siden blitt brukt til bl.a. å utvikle skreddersydde forsøksdyr til utvikling av medisin.