Shutterstock

Hvor lenge har vi kjent til dinosaurene?

Og hvem fant på ordet "dinosaur"?

Dinosauren ble forvekslet med stridselefant

Forsteinede skjelettdeler etter dinosaurer var velkjent i oldtidens Kina, der de gikk for å være rester etter drager.

Det første dokumenterte funnet av en dinosaurknokkel i Europa ble gjort i 1676.

Det var et lårben, fastslo professor Robert Plot ved universitetet i Oxford helt korrekt da han mottok den store fortidslevningen.

Teorien var at det dreide seg om restene av en stridselefant romerne hadde hatt med til England.

Senere endret han mening til at knokkelen måtte ha tilhørt et kjempedyr.

Den britiske paleontologen, Richard Owen, lanserte ordet «dinosaur» i 1842.

© Getty Images

Britisk paleontolog fant på ordet "dinosaur"

Først på 1800-tallet kom vitenskapen frem til at professor Plots skjelettdel stammet fra et slags stort reptil.

Den britiske paleontologen Richard Owen sammenlignet i 1842 lårbenet og flere andre funn.

Han kunne slå fast at de tilhørte samme art, og ga den navnet dinosaur – gresk for "skrekkelig øgle".