Hvor mange har vi vært her på Jorden?

Befolkning: Stemmer det at halvparten av samtlige mennesker gjennom historien lever i dag?

Bedre hygiene og medisinske fremskritt har de siste 150 årene redusert barnedødeligheten. Resultatet er langvarig befolkningeseksplosjon.

Verdens befolkningstall fyker i været, men menneskene som lever i dag, utgjør bare en liten prosentdel av den samlede menneskeheten. Population Reference Bureau (PRB) i USA har regnet seg frem til at vi hittil har vært mer enn 107 milliarder på jorden. Dersom dette tallet stemmer, lever 6,5 prosent av alle mennesker gjennom historien akkurat nå.

PRB antok at menneskearten Homo sapiens oppsto rundt 50 000 år f.Kr. Frem til år 0 vokste verdens befolkning sakte som følge av svært høy barnedødelighet. Deretter falt veksten ytterligere mens bølger av dødelige epidemier herjet i Asia og Europa. Først på 1600-tallet begynte veksten i jordens befolkning å ta av, og fra år 1900 har tempoet bare økt.

Veksten i verdens befolkning er for øvrig dalende. I 1963 var tallet på 2,2 prosent i året, mens vi nå «bare» blir rundt 1,2 prosent flere hvert år. FN-beregninger peker på at vi runder 8 milliarder rundt 2027.