Hvordan ble ett minutt til 60 sekunder?

Hvorfor deles minutter og timer med 60?

Minutter og sekunder var antikke geografiske mål, som på 1500-tallet ble tidsangivelser.

Minuttinndelingen antas å stamme fra sumererne, som levde i det nåværende Irak i 3000-2000 f.Kr. De regnet i et matematisk system som tok utgangspunkt i tallet 60.

Sumerernes system gikk i arv til de senere babylonerne og videre til blant annet grekerne. Her tok greske astronomer det i bruk i modeller som utviklet både bredde- og lengdegrader. De delte inn jorden i henholdsvis 180° og 360°.

Claudius Ptolemaios delte i sin avhandling Almagest fra 150 e.Kr. gradene videre inn i 60 minutter, som han igjen satte til å være 60 sekunder.

På 1500-tallet ble minutter og sekunder til tidsangivelser da mekaniske ur ble utstyrt med urskiver.