Hvordan målte man temperatur før termometeret?

Hva gjorde folk før man kjente til celsiusskalaen?

Smedene visste at stål var mykt som leire når det var hvitglødende.

Frem til et godt stykke ut på 1700-tallet var temperaturen subjektiv. Hvor bitende kulden var, ble for eksempel vurdert ut fra hvor mye ved som måtte legges i ovnen for å holde varmen i rommet.

Samme prinsipp gikk igjen ved bearbeiding av metall. Ut fra fargen på det oppvarmede metallet kunne en erfaren smed vurdere temperaturen i jernet, og når han kunne begynne å forme det.

Grekerne i oldtiden visste at luft utvider seg når den blir varmet opp, men de klarte ikke å omsette oppdagelsen til et måleinstrument. Først i 1592 brukte den italienske vitenskapsmannen Galilei denne kunnskapen til å lage et enkelt termometer der oppvarmet luft presset alkohol ut i en balje. Temperaturen kunne måles ut fra mengden av væske i beholderen.

I mange år forsøkte vitenskapsfolk å forbedre metoden. De fant opp over 35 forskjellige temperaturskalaer. Temperaturskalaen som i dag brukes i det meste av verden, ble oppfunnet av den svenske astronomen Anders Celsius i 1742.

Fargen viser temperaturen

Stål kan formes når det bli varmet opp til omtrent 1200 grader. Ved den temperaturen er stålet hvitglødende, og smedene brukte fargen som rettesnor.