University of New South Wales

Liten leirtavle støter Pytagoras ned fra tronen

I 100 år lå en babylonsk leirtavle på et lager, men nye studier av den gjør Pytagoras’ læresetning eldre enn matematikkens stamfar.

Den greske matematikeren Pytagoras (ca. 580-500 f.Kr.) mister noe av sin berømmelse etter oppdagelsen av en liten leirtavle. Pytagoras' læresetning som alle lærer i matematikktimene, gjelder imidlertid fortsatt:

Summen av lengden av de korte sidene i en rettvinklet trekant multiplisert med seg selv er fortsatt lik lengden av den lengste siden multiplisert med seg selv. Eller sagt med andre ord:
A2 + B2 = C2

Men nå viser det seg at det slett ikke var Pytagoras som oppdaget denne matematiske regelen. Daniel Mansfield fra University of New South Wales har nemlig gransket en liten leirtavle som beviser at regelen var i bruk lenge før Pytagoras ble født.

Innbyggerne i det gamle Babylon anvendte læresetningen i årene 1900 til 1600 f.Kr. – altså mer enn 1000 år før Pytagoras ble født.

Babylon lå mellom elvene Eufrat og Tigris i nåtidens Irak. Forskere mener at storbyen var høyt avansert og den første i verdenshistorien til å runde 200.000 innbyggere.

© William Simpson

Ble brukt til salg av et stykke land

"Den lille leirtavlen handler om et jordstykke som skal selges", forklarer Mansfield. Området måtte måles opp nøyaktig før det kunne selges.

“Akkurat som vi ville gjort i dag, prøvde folk den gang å regne ut hvor tomtegrensene deres gikk. Landmåleren ble tilkalt, men i stedet for å bruke GPS-utstyr brukte babylonerne den såkalte Pytagoras' setning."

Leirtavlen inneholder blant annet utregningen:

32 + 42 = 52.