Aspirin drepte syke amerikanere

Etter første verdenskrig krevde en influensaepidemi kalt spanskesyken mer enn 50 millioner liv verden over.

Noen forskere mener at spanskesyken ble spredt av soldater som vendte hjem etter første verdenskrig. Mange hadde svekket immunforsvar etter krigen, og var lette ofre for sykdommen.

Etter første verdenskrig krevde en influensaepidemi kalt spanskesyken mer enn 50 millioner liv verden over. Nå viser det seg at det ikke bare var influensaen som drepte. Ifølge en amerikansk lege døde en del av de smittede trolig av aspirintablettene som de ble behandlet med.

Karen Starko, som har forsket på bruken av aspirin under spanskesyken i 1918, har blant annet oppdaget at USAs største legeorganisasjon så på aspirin som et mirakelmiddel. Leger ble derfor oppfordret til å gi pasienter 1000 mg aspirin hver tredje time – tilsvarende 25 piller om dagen. Det er rundt dobbelt så mye som det som regnes som trygt i dag.

På begynnelsen av 1900-tallet ble aspirin regnet som et vidundermiddel som kunne kurere alt. Foto: Ullstein Bild

Allerede i samtiden vakte bruken av aspirin mistanke. For eksempel mente en amerikansk patolog at den blodige væsken han fant i lungene hos noen av de døde, ikke kunne være forårsaket av influensavirus. I dag vet legene at aspirin i for store mengder nettopp kan ha denne farlige virkningen.

Karen Starko håper at videre undersøkelser kan avsløre hvor mange liv aspirinoverdosene tok.