Bridgeman

Bedøvelsens historie: Fra bulmeurt til opium

Helt siden steinaldermennesket døyvet smerte med uttrekk fra bulmeurt, har mennesket vært på jakt etter den ultimate bedøvelsen. Både opium, kokablader, alrunerot og metadon har vært brukt mot alskens pinsler.

Fra urtebrygg til full narkose

Mennesker har operert hverandre siden steinalderen.

I et forsøk på å lindre de voldsomme smertene under kirurgiske inngrep, tanntrekking og fødsler, har folk tatt i bruk all verdens midler – noen av dem direkte livsfarlige.

Steinalderen: Bulmeurt

Uttrekk av blader ble brukt av steinalderfolk mot smerter og uro. Røyken fra brennende bulmeurt ga hallusinasjoner.

© Wikimedia Commons

Ca. 3400 f.Kr.: Opium

Sumererne brukte opium til rekreasjon – mens grekerne 3000 år senere foretrakk å utnytte stoffets bedøvende effekt.

400 f.Kr.: Pilebark

Den greske legen Hippokrates ga pulver av pilebark mot feber og smerter. Dagens aspirin inneholder et lignende aktivt stoff.

50 e.Kr.: Alrune

Roten fra den narkotikaholdige planten alrune ble kokt i vin. En gresk lege, Dioskorides, anbefalte avkoket mot smerter.

Ca. 1400: Kokablad

Urbefolkningen i Sør-Amerika bedøvet pasienter med et konsentrat av kokablader. Tygging av kokablader ga lokalbedøvelse.

© Shutterstock

1804: Morfin

Morfin ble utvunnet av opium av en tysk farmasøyt. Senere – under den amerikanske borgerkrigen – ble soldater avhengige.

1845: Lystgass

Lystgass heter egentlig dinitrogen-oksid (N²O). Det er en fargeløs gass som ved inhalering gir en lett bedøvelse fulgt av euforisk glede og latteranfall.

1846: Eter

Eter, eller dietyleter, er en brennbar, fargeløs væske, som kan gi hallusinasjoner. I motsetning til lystgass gjør den pasienten bevisstløs.

1847: Kloroform

En skotsk lege introduserte kloroform for å lindre smertefulle veer. Det viste seg imidlertid å være dødelig for enkelte pasienter.

© Shutterstock

1937: Metadon

Mangel på morfin fikk tyske kjemikere til å lage stoffet Hoechst 10820: metadon.

1972: Narkose

Pasienter kunne nå inhalere narkose-midlene enfluran og isofluran. Det ga for første gang en full og sikker bedøvelse.