World History Archive/Imageselect

Da pesten herjet

Europas sammensetning ble dramatisk endret da byllepesten meldte sin ankomst på midten av 1300-tallet. Det anslås at opp mot halvparten av kontinentets befolkning døde som følge av epidemien.

Når herjet pesten?

1347-1352

Hvor herjet pesten?

Hele det europeiske kontinentet, men i enkelte områder var pestutbruddene mindre omfattende.

Hvordan herjet pesten?

Under slaget om havnebyen Kaffa på Krim slynget den beleirende mongolhæren pestsmittede lik inn i byen. Kjøpmenn fra Genova som besøkte Kaffa flyktet, uvitende om at de allerede bar smitten med seg.

De ankom Sicilia i oktober 1347, og pesten brøt dermed ut der. Deretter spredte smitten seg hurtig over det europeiske kontinentet. Hvis sykdommen fikk fotfeste et sted, var det ikke uvanlig at ca. 60 prosent av befolkningen ble syke og døde.

De syke fikk store byller og begynte å hoste blod. Når pårørende forsøkte å hjelpe den syke, ble de som regel selv smittet. Via Italia spredte pesten seg videre til Frankrike, Spania og Portugal før den nådde England. Via et engelsk handelsfartøy kom smitten til Norge, som ble hardt rammet i 1349.

Det øvrige Skandinavia fikk smitten fra både Norge og Tyskland, der de verste utbruddene kom i 1350. Epidemien fortsatte i flere år, og i noen områder vendte sykdommen tilbake igjen og igjen. Mange steder brøt det ut pogromer mot jøder, som ble anklaget for å ha spredt sykdommen.

Pesten ble trolig spredt i Europa av svarte rotter, hvis lopper var infiserte.

© Shutterstock

Hvorfor herjet pesten?

Noen mennesker oppfattet pesten som Guds straff mens andre mente at den var forårsaket av usedvanlige bevegelser blant himmellegemene.

Den sannsynlige årsaken til epidemien er dog bakterien Yersinia pestis, som ble oppdaget på slutten av 1800-tallet.

En av de mest utbredte teoriene er at lopper som var infisert med bakterien ble spredt i Europa av svarte rotter. Sykdommen hadde to dødelige varianter: Byllepest og lungepest.

Hva skjedde så?

Pesten vender tilbake i flere bølger de følgende århundrer.

1596-1602

En pestepidemi som herjer i Andalusia og det sentrale Spania krever opp mot 700.000 liv.

1629-31

Ca. 280.000 dør av pesten i det nordlige Italia.

1665-66

London rammes av et utbrudd som tar livet av omlag 100.000 eller ca. 25 pst. av byens befolkning.

1710-11

Pesten bryter ut i Skandinavia under den store nordiske krig. Sykdommen rammer titusener i Danmark og Sverige men når ikke Norge.

1738

Omlag 36.000 dør da pesten herjer på Balkan.

1894

Den fransk-sveitsiske bakteriologen Alexandre Yersin oppdager bakterien som forårsaker pesten. Bakterien får senere navnet Yersinia pestis.