De 5 mest kaldblodige kvakksalverne

De var ikke utdannet leger, men likevel påsto utallige kvakksalvere at de kunne kurere alt fra sukkersyke til impotens. "Behandlingene" endte imidlertid ofte med døden. HISTORIE har rangert de fem største kvakksalverne.

Brinkley mente at kjønnskjertler fra geiter kunne kurere impotens. Hele 42 menn døde som følge av de tvilsomme operasjonene hans.

© Corbis/Polfoto & Sydney B. Flower

1. John R. Brinkley ville gi menn geitepotens

Den kontroversielle kvakksalveren John R. Brinkley (1885-1942) hadde merket seg at geitebukker var svært seksuelt aktive, så da en mannlig pasient klagde over impotens, begynte Brinkleys tanker å spinne.

Geitebukkens seksuelle styrke måtte da kunne overføres til mennesker, tenkte han, og opererte testiklene fra en geit inn i underlivet på pasienten.

Inngrepet var tilsynelatende vellykket, og kundene strømmet til Brinkleys klinikk i Kansas. Ikke minst lokket av rykter om at den første pasienten hadde gjort sin kone gravid rett etter operasjonen.

Prisen for en operasjon var 750 dollar – mer enn 50 000 kroner i dagens valuta – og det gikk ikke lang tid før Brinkley markerte seg som en velstående mann. Inntektene ble blant annet investert i en reklamekampanje som skaffet flere pasienter.

Snart kom de første klagene. Tidligere pasienter hadde slitt med infeksjoner og smerter, og flere hadde mistet livet. Rasende pårørende oppsøkte Brinkley, og han ble i minst tolv tilfeller saksøkt for å ha forårsaket en pasients død.

Også USAs legeforening holdt nå tett øye med Brinkley. Han fikk blant annet ikke etablere en klinikk i California fordi legeforeningen fant ut at eksamenspapirene hans fra medisinstudiet var falske.

Brinkley utvidet i stedet klinikken i Kansas med en radiostasjon. Med en blanding av musikk og reklame for geitetransplantasjoner nådde han et nytt, stort publikum.

Den økonomiske suksessen gjorde Brinkley til en så stor maktfaktor i Kansas at statens guvernør nektet å utlevere ham da en statsadvokat i California forlangte at Brinkley måtte tiltales for kvakksalveri.

Penger kunne likevel ikke redde Brinkley i lengden. Etter 42 mistenkelige dødsfall inndro helsemyndighetene i Kansas Brinkleys legelisens. Søksmålene som fulgte ruinerte Brinkley. Han døde som en fattig mann i 1942.

Styrker/**svakheter**

 • Selv om Brinkley hadde falske eksamenspapirer, var han ikke uten evner som lege. Under spanskesyke-epidemien i 1918 reddet han mange pasienter.
 • Han hadde uovertruffen politisk teft. Det som hindret ham i å vinne guvernørvalget i Kansas, var en formalitet rundt stemmesedlene.
 • Dårlig hygiene på klinikken gjorde mange pasienter dødssyke.
 • Var en skrythals og tiltrakk seg derfor stadig kritikernes oppmerksomhet.
 • Taklet kritikk dårlig, og reagerte ofte med barnslige motangrep.

Den radioaktive medisinen kurerte alle lidelser, påsto oppfinneren Bailey.

© Oak Ridge Associated Universities

2. William J.A. Bailey tjente penger på å forgifte pasienter

Hele William J.A. Baileys karriere var basert på en løgn: Han hevdet at han var utdannet lege fra Harvard-universitetet, men hadde i virkeligheten sluttet på studiet etter kort tid.

I stedet hadde han kastet seg over produksjonen av tvilsomme legemidler, hvorav det såkalte Radithor var det mest spektakulære.

«Medikamentet» besto av destillert vann tilsatt litt av det radioaktive stoffet radium, og ble markedsført som «Evig solskinn».

Ifølge Bailey (1884-1949) kunne miksturen blant annet kurere hodepine og sukkersyke.

I virkeligheten var Radithor giftig, og minst én pasient døde av å ha brukt det. Etter dødsfallet forbød amerikanske myndigheter radioaktiv medisin.

Styrke/svakhet

 • Bailey var en vellykket forretningsmann og døde svært rik.
 • Havnet stadig i myndighetenes søkelys, og ble etterforsket flere ganger.

3. John Taylor kunne lese pasientenes tanker

I sine unge dager viste John TayIor (1703-72) lovende takter som øyekirurg, men med tiden ble han mer slumsete, og brukte mer energi på selvpromotering.

Ifølge Taylor selv var han øyelege for blant annet britiske kong Georg 2. og paven. I virkeligheten brukte han tiden sin på å forføre kvinner og reise fra by til by for å utføre tvilsomme operasjoner.

Ifølge enkelte kilder var Taylor skyld i at komponisten Georg Friedrich Händel ble blind.

Taylor ga også ut flere bøker og pamfletter der han blant annet påsto at han kunne lese tanker ved å se pasientene inn i øynene.

Styrke/svakhet

 • Operasjonene var farlige, men førte til ny kunnskap.
 • Taylors skryt gjorde ham svært utsatt for hån.

Den sveitsiske kunstneren Albert Anker malte i 1879 et av hverdagens motiver inn i maleriet Der Quacksalber.

© Albert Anker, Wikipedia

4. Peter op de Beeck fikk uskyldig kvinne brent på bålet

Peter op de Beeck (1733-1824) kalte seg både lege og apoteker. At han ikke var noen av delene, oppdaget pasientene først når de hadde betalt astronomiske summer.

I 1793 beskyldte den falske legen en kvinne for å være besatt, med den følge at hun ble brent levende.

Styrke/svakhet

 • Var dreven i å spekulere i uvitenhet og overtro hos folk på landsbygdene.
 • Røk uklar med makt-haverne i hjemlandet.

5. Albert Abrams diagnoser ut fra håndskrift

Abrams (1863-1924) var faktisk utdannet lege, noe som ga ideene hans en viss troverdighet – også de særeste.

Han fant for eksempel opp en maskin som visstnok kunne diagnostisere sykdommer ut fra håndskrift.

Sykdommene kunne senere kureres med et annet apparat, også det en av Abrams' oppfinnelser.

Styrke/svakhet

 • Hadde mange innflytelsesrike tilhengere.
 • Mente at livsviktige vaksiner førte til blant annet syfilis og tuberkulose.

Abrams bygde flere fantasifulle vidundermaskiner.

© McGill University