HIVs fødested er funnet

Stedet der HIV oppsto, er nå funnet. Byen var et paradis for eventyrlystne unge menn.

Leopoldville

Leopoldville 1884.

© Creative Commons

Først kom en gruppe unge menn til byen med store drømmer i bagasjen. Men det var noe annet de tok med seg hjem og spredte til resten av verden: nemlig humant immunsviktvirus – bedre kjent som HIV.

Byen, som nå er lokalisert som arnestedet for HIV, het Leopoldville på den tiden og var hovedstaden for Belgisk Kongo. I løpet av få år ble den Kongos viktigste havneby, der blant annet olje ble utskipet. I dag heter byen Kinshasa i Den demokratiske republikken Kongo.

Sentrum for sexturisme

Menn kom til byen for å tjene en formue, og senere kom sexarbeiderne og jernbanesporene, som bidro til å spre sykdommen.

I dag er HIV-1 gruppe M – virustypen fra Leopoldville – den mest vanlige formen. 90 prosent av alle smittede har denne typen.

Til sammenligning finnes HIV-1 gruppe O bare hos to prosent, særlig i Vest-Afrika. Den hadde også sitt opphav i nærheten av Leopoldville.

HIV ikke født til å bli global

Derfor antyder forskere fra University of Oxford at det var sykdommens muligheter for å spre seg, og ikke selve sykdommen, som ligger til grunn for at den ble en global trussel.

Forskerne har tegnet opp et stamtre for HIV for å finne opprinnelsen. Det har de gjort ut fra arvemassen til HIV-viruset hos omkring 800 personer fra Sentral-Afrika.

Ved å sammenligne arvemassene og kartlegge forskjellene, kunne forskerne se når de to sist delte felles stamfar.

Og til slutt kunne de fastslå at arvemassen for HIV generelt har samme stamfar – som bodde i Leopoldville rundt 1920.