Leopoldville

Leopoldville 1884.

© Creative Commons

HIVs fødested er funnet

Stedet der HIV oppsto, er nå funnet. Byen var et paradis for eventyrlystne unge menn.

Først kom en gruppe unge menn til byen med store drømmer i bagasjen. Men det var noe annet de tok med seg hjem og spredte til resten av verden: nemlig humant immunsviktvirus – bedre kjent som HIV.

Byen, som nå er lokalisert som arnestedet for HIV, het Leopoldville på den tiden og var hovedstaden for Belgisk Kongo. I løpet av få år ble den Kongos viktigste havneby, der blant annet olje ble utskipet. I dag heter byen Kinshasa i Den demokratiske republikken Kongo.

Sentrum for sexturisme

Menn kom til byen for å tjene en formue, og senere kom sexarbeiderne og jernbanesporene, som bidro til å spre sykdommen.

I dag er HIV-1 gruppe M – virustypen fra Leopoldville – den mest vanlige formen. 90 prosent av alle smittede har denne typen.

Til sammenligning finnes HIV-1 gruppe O bare hos to prosent, særlig i Vest-Afrika. Den hadde også sitt opphav i nærheten av Leopoldville.

HIV ikke født til å bli global

Derfor antyder forskere fra University of Oxford at det var sykdommens muligheter for å spre seg, og ikke selve sykdommen, som ligger til grunn for at den ble en global trussel.

Forskerne har tegnet opp et stamtre for HIV for å finne opprinnelsen. Det har de gjort ut fra arvemassen til HIV-viruset hos omkring 800 personer fra Sentral-Afrika.

Ved å sammenligne arvemassene og kartlegge forskjellene, kunne forskerne se når de to sist delte felles stamfar.

Og til slutt kunne de fastslå at arvemassen for HIV generelt har samme stamfar – som bodde i Leopoldville rundt 1920.