Hull i hodet inspirerte Freud

I 1848 fikk 25 år gamle Phineas Gage en jernstang tvers gjennom hjernen, og forandret personlighet radikalt. Sykehistorien hans var med på å utvikle nevrologien som fag, og ga Sigmund Freud en idé.

4. august 2011 av Jesper Rovsing

Books:
Læs mere
● Malcolm Macmillan: An Odd Kind of Fame – Stories of Phineas Gage, MIT Press, 2000 ● John Fleischman: Phineas Gage – A Gruesome But True Story about Brain Science, Houghton
Mifflin Harcourt, 2004 ● Bernard J. Baars & Nicole M. Gage: Cognition, Brain, and Consciousness, Academic Press, 2010

Websites:
● www.deakin.edu.au/hmnbs/psychology/gagepage
● www.tinyurl.com/28r5wba

Kanskje du er interessert i