Kampen for det perfekte avkom

På begynnelsen av 1900-tallet tok makthaverne drastiske midler i bruk for å få bukt med kriminalitet og fattigdom i samfunnet. Gode borgere skulle føde mange barn, mens flere tusen «uegnede» ble sterilisert mot sin vilje. Ideen om rasehygiene spredte seg snart i USA, til Tyskland og Skandinavia.

10. januar 2011 av Hans Henrik Fafner

Books:
● Edwin Black: War Against the Weak. Eugenics and America’s Campaign to Create a Master Race, Four Walls Eight Windows, 2003 ● Elof Axel Carlson: The Unfit. A History of a Bad Idea, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001

Websites:
● www.eugenicsarchive.org

Kanskje du er interessert i