Forskerne har undersøkt flere hundre mumier for å fastslå hva personene døde av.

Kreft var ukjent for oldtidens mennesker

Kreft var så godt som ikke-eksisterende i oldtiden, viser undersøkelser av gamle medisinske tekster og mumier fra Egypt og Sør-Amerika.

Kreft var så godt som ikke-eksisterende i oldtiden. Det fastslår en gruppe forskere som har undersøkt gamle medisinske tekster og flere hundre mumier fra Egypt og Sør-Amerika.

Konklusjonen er at kreft ikke er en sykdom som forekommer naturlig, men skyldes forurensning og moderne livsstil. Blant annet viser undersøkelsen at antall krefttilfeller steg voldsomt da industrialiseringen startet på 1700-tallet.

«I industrielle samfunn er kreft bare overgått av hjerte-kar-sykdommer som dødsårsak, men i oldtiden var sykdommen ekstremt sjelden», sier biomedisinsk egyptolog Rosalie David, som er overbevist om at kreft er en menneskeskapt lidelse – fremprovosert av industriell forurensning og endringer i livsstilen og matvanene våre.

Av de mange hundre mumiene var det bare én som viste tegn på kreft, selv om sykdommen i dag står bak nesten hvert tredje dødsfall i Vesten. Håpet er at den nye forskningen vil kaste lys over kreftens opprinnelse og føre til nye behandlingsformer.

Kanskje du er interessert i