Library of Congress
Satirisk tegning av den første vaksinen

Når ble folk vaksineskeptikere?

I 1796 gjorde legen Edward Jenner en oppfinnelse som reddet millioner av liv – og fikk frykten og følelsene til å rase i i flere århundrer.

Den 14. mai 1796 vaksinerte den engelske legen Edward Jenner en liten gutt mot kopper og skrev seg inn i historien som oppfinner av den første vaksinen. Rett etter hevet de første vaksinekritiske stemmene seg. Blant de første var legen Benjamin Moseley, som var imot å innføre "bestialske elementer i menneskekroppen."

Jenners vaksine var basert på koppevirus fra kyr, og Moseley advarte om at vaksinen kunne føre til mutasjoner slik at den vaksinerte "minner om en okse".

Andre kritiserte vaksinen for å stride mot Guds vilje eller føre til bl.a. diaré og syfilis. Flere antivaksineorganisasjoner uttalte at "vaksinering er en prinsippløs, uvitenskapelig, verdiløs og skadelig praksis".

Satirisk tegning av den første vaksinen

De første kritikerne mente bl.a. at koppevaksinen ville gi mennesker kveglignende trekk.

© Library of Congress

100 000 demonstrerte mot vaksiner

Motstanden økte spesielt etter 1853, da Storbritannia innførte obligatorisk vaksinering av barn. Dette førte til store demonstrasjoner i bl.a. Leicester, hvor ca. 100 000 mennesker demonstrativt bar på barnekister. Den store motstanden førte til opprettelsen av en kommisjon, som i 1896 uttalte at vaksinasjon beskyttet mot kopper, men at borgerne selv kunne bestemme om de ville vaksinere barna sine.

Kopper ble offisielt utryddet i 1980 etter en global vaksineinnsats. Før det hadde sykdommen bare på 1900-tallet tatt livet av 300 millioner mennesker.