Shutterstock

Pesten skjøt fart etter 300 år

Omfattende studie fra England viser at pesten fikk bedre livsvilkår i London etter middelalderen.

En gruppe forskere fra McMaster University i Canada konkluderer i en undersøkelse at pestutbrudd i den engelske hovedstaden London spredte seg fire ganger raskere på 1600-tallet enn på 1300-tallet, da pesten kom til England første gang.

Forskerteamet, som besto av statistikere, biologer og genetikere, har undersøkt tre slags skriftlige kilder:

Private testamenter, kirkebøker og de offisielle dødsstatistikkene som myndighetene i London førte.

Pesten tok livet av millioner

Testamenter avslører raskere smittespredning

Offisielle dødstall ble ikke registrert i storbyen før 1538. For å finne ut hvor fort sykdommen spredte seg på 1300-tallet sammenlignet forskerne de registrerte dødsfallene under pestutbruddene på 1600-tallet med antallet nedskrevne testamenter.

De to tallene fulgtes ad, og forskerne så deretter på stigningen i testamenter fra 1300-tallet, og resultatet var tydelig:

I 1300-tallets London ble smittetallet fordoblet på 43 dager mens fordoblingstiden på 1600-tallet var nede på bare 11 dager.

Forskerne anslår at en høyere befolkningstetthet i London, dårligere levevilkår og et kaldere klima spilte en avgjørende rolle for den raskere smittespredningen.