Noen forskere mener at spanskesyken ble spredt av soldater som vendte hjem etter første verdenskrig. Mange hadde svekket immunforsvar etter krigen, og var lette ofre for sykdommen.

Tema: Medisin

Sykdom tar livet av flest. Før man fant penicillinet, kunne folk dø av en bagatellmessig lungebetennelse. Leger og vitenskapsfolk har alltid forsøkt å utvikle nye behandlingsmetoder. Noen viste seg katastrofale, andre ledet til viktige gjennombrudd.

Kanskje du er interessert i