914 collection/Imageselect

Mennesker krysset Stillehavet 300 år før det forskerne trodde

Fernando de Magellans jordomseiling i 1521 regnes som første gang noen krysset Stillehavet, men ny forskning utfordrer denne teorien.

For ca. 800 år siden kom mennesker fra Polynesia i kontakt med mennesker fra Sør-Amerika. Det fastslår en ny studie.

En gruppe forskere fra Stanford University i USA har foretatt det hittil største DNA-studiet av innbyggere i Polynesia og Sør-Amerika. Målet var å undersøke når den tidligste kontakten på tvers av Stillehavet fant sted.

For over 70 år siden foreslo Thor Heyerdahl at indianere kunne ha seilt fra Sør-Amerika til Polynesia.

© Shutterstock

Forskerne innhentet DNA fra 807 mennesker fordelt over 17 befolkningsgrupper på stillehavsøyene samt DNA fra 15 forskjellige indianerstammer som holder til på det søramerikanske kontinentet.

Ved å sammenholde de forskjellige gruppenes DNA fant forskerne ut at en spesiell DNA-sekvens fra zenu-stammen i Colombia også eksisterer flere steder i Polynesia.

DNA avslører oldtidens sjøruter

En ny studie har vist at mennesker fra Sør-Amerika og Polynesia besøkte hverandre i middelalderen.

Shutterstock

Folk krysset Stillehavet før Magellan

Ved hjelp av en DNA-undersøkelse har et forskerteam fra Standford University funnet beviser for at en gruppe mennesker som levde på de sørllige Marquesasøyene i 1150, både hadde polynesiske og søramerikanske foreldre/forfedre.

Shutterstock

Påskeøya måtte vente

Øya Rapa Nui – også kjent som Påskeøya – er den stillehavsøya som ligger nærmest Sør-Amerika. Forskerne konkluderer at mennesker med de felles polynesiske og indianske anene likevel først nådde øya i 1350.

Shutterstock

Nordmann fikk rett

I 1947 seilte Thor Heyerdahl fra Peru til stillehavsøya Raroia – om bord på balsaflåten Kon-Tiki – i et forsøk på å bevise sin teori om at indianere fra Sør-Amerika hadde seilt til Polynesia. Den nye studien synes å bekrefte tesen hans.

914 collection/Imageselect & Shutterstock

Polynesiere og indianere havde sex i middelalderen

Deretter gikk forskerne i gang med å undersøke når mennesker med DNA fra begge områder for første gang levde på stillehavsøyene i Polynesia.

“Samtlige dateringsmetoder gir samme datering, omkring 1200 i middelalderen. Det var lenge før europeerne trådte inn på scenen,” sier Alexander Ioannidis, postdoc i biomedisinsk datavitenskap og leder av undersøkelsen.

Forskerne kan følge utbredelsen av polynesier-indianernes DNA på stillehavsøyene etter at de første menneskene med begge typer DNA dukket opp på de sørlige Marquesasøyene i 1150.

Men Alexander og hans team er ikke i stand til å si hvor kulturmøtet mellom polynesierne og indianerne fant sted.

Polynesierne kan i teorien ha reist til Sør-Amerika, der de har fått barn med zenu-stammen som de så har tatt med seg hjem. Og likedan kan en gruppe indianere ha seilt til Polynesia og slått seg ned der.