Shutterstock

Når fikk vi steinalderen?

Steinalderen kjennetegnes blant annet ved bruken av flint til redskaper, men hvor lenge har begrepet egentlig eksistert?

Begrepet “steinalder” ble lansert i 1820-årene av den danske museumsmannen Christian Jürgensen Thomsen.

Han oppdaget at gjenstander som ble funnet under arkeologiske utgravinger gjerne lå i en bestemt rekkefølge: Redskaper av stein lå nederst i jordlagene mens bronsegjenstander lå i mellomsjiktet og jernredskaper nærmest overflaten.

Ifølge Thomsen viste dette at mennesket måtte ha utviklet steinredskaper før det lærte å bearbeide metall.

Denne innsikten fikk Thomsen til å utvikle en teori om at menneskets forhistorie kunne deles inn etter den teknologien som typisk ble brukt til fremstilling av verktøy.

Resultatet ble et system som delte inn forhistorien i stein-, bronse- og jernalderen.

Inndelingen brukes fremdeles, selv om den har blitt kritisert for bare å ha fokus på teknologi og ikke ta høyde for bl.a. sosiale forhold og religion.

Dessuten kan systemet bare brukes i Europa, siden funn i bl.a. Afrika viser at teknologier ikke alltid forekommer i noen bestemt rekkefølge.