Når fikk vi steinalderen?

Steinalderen kjennetegnes blant annet ved bruken av flint til redskaper, men hvor lenge har begrepet egentlig eksistert?

Steinalderen kjennetegnes blant annet ved bruken av flint til redskaper, men hvor lenge har begrepet egentlig eksistert?

Shutterstock

Begrepet “steinalder” ble lansert i 1820-årene av den danske museumsmannen Christian Jürgensen Thomsen.

Han oppdaget at gjenstander som ble funnet under arkeologiske utgravinger gjerne lå i en bestemt rekkefølge: Redskaper av stein lå nederst i jordlagene mens bronsegjenstander lå i mellomsjiktet og jernredskaper nærmest overflaten.

Ifølge Thomsen viste dette at mennesket måtte ha utviklet steinredskaper før det lærte å bearbeide metall.

Denne innsikten fikk Thomsen til å utvikle en teori om at menneskets forhistorie kunne deles inn etter den teknologien som typisk ble brukt til fremstilling av verktøy.

Resultatet ble et system som delte inn forhistorien i stein-, bronse- og jernalderen.

Inndelingen brukes fremdeles, selv om den har blitt kritisert for bare å ha fokus på teknologi og ikke ta høyde for bl.a. sosiale forhold og religion.

Dessuten kan systemet bare brukes i Europa, siden funn i bl.a. Afrika viser at teknologier ikke alltid forekommer i noen bestemt rekkefølge.