Dargaud
Forsker med iskjerne

Når foretok forskere den første iskjerneboringen?

I 1840-1841 boret en geolog en rekke hull i isen i de sveitsiske alper. Boringen hans ble startskuddet til en ny vitenskapelig disiplin, som lar oss se millioner av år tilbake i tiden.

Den første personen som boret i is av vitenskapelige årsaker, var den sveitsisk-amerikanske geologen Louis Agassiz. Han foretok i 1840-1841 en rekke boringer på en isbre i Alpene for å dokumentere at isen beveget seg nedover fjellet.

Forsker med iskjerne

Ved å analysere iskjerner kan forskerne åpne et lite vindu til fortiden.

© Dargaud

Teorien om at isbreer kan bevege seg, var ny og kontroversiell, og Agassiz boret en rekke dype hull i isen, som han plasserte stolper i.

Da han vendte tilbake året etter, kunne han se at stolpene hadde flyttet seg – noe som beviste at isbreen hadde beveget seg. Selve boringene ble foretatt ved håndkraft og nådde 60 meter ned i isen.

Danske utviklet moderne analyser

Vel et århundre senere gjorde den danske klimatologen Willi Dansgaard en oppdagelse: Iskjerneboringer kunne brukes til å studere fortidens klima. Dansgaard fant i 1950-årene ut at målinger av bestemte oksygen- og hydrogen-isotoper – som var fanget i isen – avslørte hvordan klimaet hadde vært tidligere.

Prøve av iskjerne

Isens mange lag skjuler viten om fortidens klima.

© CSIRO

Dette kan iskjernerne fortelle oss

Med sin nye viten foretok Willi Dansgaard en lang rekke iskjerneboringer på den grønlandske innlandsisen. Den dypeste iskjerneboringen som noensinne er foretatt, ble utført i 1998 på Antarktis i et samarbeid mellom USA, Russland og Frankrike og nådde hele 3623 meter ned.