Oldtidens bønder startet den globale oppvarmingen

De første bøndene skapte ikke bare grunnlaget for den menneskelige sivilisasjon. Jordbruket deres ble også begynnelsen på den globale oppvarmingen.

Jordbruk og husdyrhold begyndte å spre seg til det meste av kloden i bronsealderen.

© Shutterstock

Da steinalder-mennesket for rundt 11 500 år siden begynte å dyrke hvete, erter og linser og ale opp kyr og griser, endret de klimaet på jorden. Det viser en ny undersøkelse i tidsskriftet Nature.

“Uten det tidlige jordbruket ville jordens klima vært vesentlig kaldere i dag”, fastslår hovedforskeren bak undersøkelsen, Stephen Vavrus.

Jordens syklus ble brutt for 5000 år siden

Forskerne har sammenlignet de siste 11 500 års klima med tidligere perioder. Modellen deres viser hvordan klimaet har hatt en fast syklus i flere milliarder år, der istider har blitt avløst av varmere perioder med en høyere konsentrasjon av drivhus­gasser, som deretter har falt langsomt.

For ca. 5000 år siden snudde denne tendensen, og mengden CO2 og metangass i atmosfæren begynte å stige. I 1850 var temperaturen på Nordpolen seks grader ­høyere enn på samme tidspunkt­ i tidligere perioder.

Klikk på grafen og se forskjellen på CO2 i atmosfæren:

Oppvarming holder istid unna

Denne fundamentale endringen stemmer tidsmessig overens med at mennesket begynte å dyrke jorden. Rapporten slår også fast at uten den langvarige menneskelige­ innblandingen ville vi i dag vært på vei inn i en ny istid.