Den nye teknologien analyserer ansiktstrekk, og vil for eksempel kunne gjenkjenne den italienske statsmannen Lorenzo de' Medicis særpregede nese på malerier.

Terrorteknologi løser kunstgåter

Forskere vil bruke teknologi som finner terrorister til å identifisere ukjente personer på blant annet malerier.

18. september 2012

Selv om mange gamle malerier portretterer personer som spilte en viktig rolle i sin samtid, er kunsthistorikerne langt unna å kjenne identiteten til alle sammen. Det skal et nytt forskningsprosjekt fra University of California gjøre noe med. Svarene på kunstgåtene skal finnes ved hjelp av moderne terrorteknologi.

«Prosjektet tar i bruk den aller nyeste ansiktsgjenkjennelsesteknologien – den samme som blir brukt i kampen mot terror. Med den håper vi å kunne svare på gåtene som preger kunsthistorien i dag», sier prosjektets leder, kunsthistorikeren Conrad Rudolph.

Teknologien benyttes blant annet på flyplasser for å identifisere terrorister og kriminelle. Når et overvåkingskamera tar et bilde av en mistenkt, blir det umiddelbart kjørt gjennom en database som sammenligner personens ansiktstrekk med databasens persongalleri. Samme teknologi vil kunsthistorikerne nå benytte på blant annet malerier og skulpturer.

«Disse portrettene er historiske dokumenter. Ved å identifisere personene på portrettene kan vi forstå den historiske konteksten kunstverket inngikk i», sier Rudolph.

Historikeren håper at han ved å identifisere ikke navngitte personer kan avsløre hittil ukjente forbindelser mellom blant annet viktige politiske og religiøse personer.

Kanskje du er interessert i