Trodde våre forfedre at jorden var flat?

Stemmer det at folk generelt trodde at jorden var flat langt inn på 1500-tallet?

Middelaldernonnen Hildegard av Bingens tolkning av jordkloden og årstidene.

SVAR Greske filosofer og matematikere forsto allerede i antikken at jorden måtte være klodeformet. De beregnet også jordens omkrets med god presisjon. Denne kunnskapen var viden kjent blant lærde menn og kvinner selv i middelalderens Europa.

Verken kirkens menn eller andre makthavere hevdet at jorden var flat på Christoffer Columbus' tid. At mange var skeptiske til hans idé om å seile vestover for å komme til Asia skyldtes ikke at man mente jorden var flat, men at man ikke trodde på hans beregninger om jordklodens størrelse.

Kritikerne hadde rett. Avstanden fra Spania til Japan er mye større enn det Columbus trodde. Hvis den berømte sjøfareren ikke hadde vært så heldig å støte på et ukjent kontinent, så hadde ekspedisjonen etter all sannsynlighet bukket under for sult og tørst lenge før den fikk Asia i sikte.

Myten om at den kristne middelalderkirken trodde jorden var flat oppsto først i middelalderen. Den ble spredt blant annet gjennom bøker om Columbus som inneholdt oppdiktede avsnitt og rene fabrikasjoner.

På denne tiden førte Charles Darwins evolusjonslære til en dyp splittelse mellom kirke og vitenskap. Myten om den flate jorden passet godt inn som bevis på «kirkens overtro og uvitenhet."