Våte somre fikk fart på pesten

Tyske forskere har funnet ut at klimaet trolig spilte en vesentlig rolle da svartedauden utryddet rundt en tredjedel av Europas befolkning på 1300-tallet.

Pesten oppsto i Asia og spredte seg til Europa.

Forskerne har undersøkt årringene på rundt 1000 eiketrær som vokste i middelalderen. Årringenes bredde er bestemt av regnmengden, og viser at somrene i Europa var usedvanlig våte i perioden da pesten herjet.

"Den økte mengden sommerregn mellom 1350 og 1370 er slående, og inntraff nettopp på den tiden da pesten brøt ut og spredte seg over hele det europeiske kontinentet", forklarer geografen Ulf Büntgen. Han skal nå undersøke sammenhengen mellom klimaet og pesten mer inngående.